Ψυχοσάββατο 6 Ιουνίου 2020

Οι ακολουθίες για το Ψυχοσάββατο (6 Ιουνίου) θα τελεστούν ως εξής:

Α) Την Παρασκευή 5 Ιουνίου θα αρχίσει ο εσπερινός στις 5.30 μ.μ.

Όσοι τυχόν θα φέρουν κόλλυβα και λίστες με ονόματα για μνημόνευση θα τα φέρουν στον εσπερινό. Τα κόλλυβα να είναι να μην είναι πολλά σε ποσότητα και τοποθετημένα εξαρχής σε σακουλάκια ή άλλα δοχεία.

Μνημόνευση ονομάτων θα γίνει ΜΟΝΟ στον εσπερινό. Δεν θα γίνει φέτος μνημόνευση από νωρίς το απόγευμα όπως γινόταν στο παρελθόν για όσους προτιμούσαν να έρθουν πριν τον εσπερινό.

Β) Το Σάββατο 6 Ιουνίου 6.30 π.μ. θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία.

Τα ονόματα των κεκοιμημένων θα μνημονευτούν στο τέλος της λειτουργίας.      
Για όσους θα φέρουν κόλλυβα θα ισχύσει το ίδιο όπως και στον εσπερινό.